Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin


I. Informacje OGÓLNE

1. Sklep internetowy musclepower.pl (Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Muscle Power Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie , Krakowska 45 lok. 86/87A wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP: 9492266115, KRS 0001078541, Regon: 527368864

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.musclepower.pl

3. Sklep internetowy musclepower.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie.

 

II. OFERTA

1. Produkty, które Muscle Power prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Muscle Power oświadcza że prezentowane produkty są nowe i zobowiązuje się, że będą one dostarczone bez wad. Muscle Power dokłada wszelkich starań aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, oraz faktyczną dostępnością towarów.

2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Dodanie Produktów do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Sprzedający informuję, że ceny Produktów dodanych do Koszyka przez Kupującego, mogą ulec zmianie. Cena staje się wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Ponadto, Sklep internetowy musclepower.pl świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: a) umożliwianie zawieranie na odległość sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b) umożliwienie rejestracji kont klientów w sklepie, c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

6. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez sklep internetowy musclepower.pl, usług wskazanych w pkt 5, podpunkty b. i c.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

1. Zamówienia ze sklepu MusclePower.pl można składać na 2 sposoby:

a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.musclepower.pl

b) telefonicznie pod numerem telefonu 34 307 21 02 w godzinach pracy firmy Muscle Power.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego (w przypadku Konsumentów). Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole lub poinformować o tym obsługę sklepu telefonicznie, podając jednocześnie niezbędne dane w tym numer NIP. W przeciwnym wypadku Konsument otrzymuje z automatu fakturę imienną. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.

4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.

5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia. W przypadku wysyłki zamówienia do Wielkiej Brytanii w związku z BREXIT w zależności od zamówienia mogą się pojawić dodatkowe koszty związane z opłatą importową. Drogi kliencie koszty które widzisz na naszej stronie uwzględniają jedynie koszt nadania przesyłki oraz koszty exportowe. W związku z BREXIT podczas odbioru przesyłki kurier UPS może poprosić Cię o opłacenie dodatkowej opłaty importowej. Aby dowiedzieć się czy zostaniesz obciążony podczas odbioru przesyłki dodatkową opłatą importową lub chcesz poznać kwotę ewentualnej dopłaty doliczonej przez kuriera musisz się skontaktować z UPS w Wielkiej Brytanii.

6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.

7. Akceptowane formy płatności to:

a) przelewem na numer konta bankowego:

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :

mBank

Numer konta : 42 1140 1889 0000 4576 6500 1001

 

Numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych :

Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie,

Kod BIC (Swift) PKOPPLPW Kod IBAN 1240


Account: PL80 1240 1213 1978 0011 1124 0419

 

b) zapłata kartą płatniczą - wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,

d) płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie Muscle Power,

e) PayU – zewnętrzny system opłat.

8. Sprzedający wskazuje, iż w przypadku zamówień walutowych, będą one przeliczane na polski złoty (PLN) według tabeli A Narodowego Banku Polskiego na podstawie kursu sprzed dnia złożenia zamówienia.

9. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.

10. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin,  prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych, których bieg rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej ceny za dane zamówienie lub od dnia wybrania przez Klienta płatności za pobraniem . O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Muscle Power.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zatwierdzania opinii zgodnych z zakresem przeprowadzonej transakcji i produktów z niej wynikających. Sklep zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia opinii niezgodnej z zapisami regulaminu, stanem faktycznym wynikającym z historii realizacji zamówienia w systemie Sklepu, opinii kontrowersyjnych czy naruszających prawo. Ocena opinii pozostaje w wyłącznej gestii Sklepu. Za zatwierdzoną opinię Kupujący uzyskuje punkty lojalnościowe zgodnie z zapisami Programu lojalnościowego.

6.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje fakt, że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie, rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów uzyskanych po osiągnięciu progu cenowego, tylko takie jak zostały przyznane automatycznie przez system Sprzedającego. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

7. Zawierając umowę kupna ze Sprzedającym Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy (par. V Regulaminu ) jak i przypadku opisanego w par. III. pkt 9 Regulaminu.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w par. V pkt. 8, zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia dostępnego poniżej(np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie musclepower.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: sklep@musclepower.pl lub adres korespondencyjny Muscle Power.

Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu odstąpienia od umowy.

którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Muscle Power zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.

4. W terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej - Sprzedający zwróci Konsumentowi płatności od niego otrzymane, z uwzględnieniem treści pkt. 3 powyżej.

5. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa. 

6. Towar należy odesłać na adres MUSCLE POWER ul. Krakowska 45 lok. 86/87A (Park Handlowo-Usługowy "Warta") 42-200 Częstochowa – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.

7. W przypadku płatności walutowych czy płatności czekami Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 10% zwracanej kwoty.

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia tj. sprzedaży jest

a. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi.

b. Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia tj. termin przydatności do użycia jest krótszy niż 3 miesiące ;

9. Od dnia 1 stycznia 2021 roku, zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta, obowiązują również względem umów zawartych po dniu 01 stycznia 2021 roku z podmiotem będącym osobą fizyczna zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Muscle Power oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia  zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej musclepower.pl

2. Muscle Power jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. Muscle Power, jako Sprzedawca, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec podmiotów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@musclepower.pl. Firma Muscle Power zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Muscle Power oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru.

6. Muscle Power podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Muscle Power lub poprzez e-mail na adres sklep@musclepower.pl

7. Łącze do platformy ODR

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firmę Muscle Power znajdują się w zakładce polityka prywatności.

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Muscle Power a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.

2. Konsument jest uprawniony do skorzystania z możliwości pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego trybu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w podzakładce ,,Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (zakładka ,,Konsumenci”, następnie ,,Instytucje konsumenckie”, a następnie ,,Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”).

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Muscle Power a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Muscle Power.

4. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z  Muscle Power w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

IX. SPREZDAŻ SUBSKRYPCYJNA

1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.

3. Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.

4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.

5. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.

6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.

7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.

8. Klient możne zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu, o którym mowa w pkt 11 to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.
a). Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
b). Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu sklep@musclepower.pl

10. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 11.

11. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Zamówień subskrypcyjnych. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.

12. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.

13. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.

14. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.

15. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży Towaru.

pixel