Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUSCLEPOWER

Obowiązuje od 01.06.2024

§ 1 Definicje

Regulamin określa następujące definicje:

 • Sprzedawca – MUSCLE POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Krakowskiej numer 45 /86/87A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001078541 NIP 9492266115 REGON 527368864 BDO: 000617562 kapitał zakładowy: 500 00000 zł; adres e-mail: sklep@musclepower.pl numer telefonu: 34 307 21 02;
 • Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://musclepower.pl;
 • Produkt – produkt znajdujący się w dyspozycji Sprzedawcy mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Klient - kupujący. Każda osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca z konsumenckimi uprawnieniami - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści Umowy sprzedaży wynika że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą;
 • Dostawa - dostarczenie Klientowi zamówionych przez niego Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
 • Dostawca – podmiot który współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;
 • Rejestracja – czynność faktyczna polegająca na założeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym Sprzedawcy;
 • Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji;
 • Hasło - ciąg znaków literowych cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady na jakich Sprzedawca sprzedaje produkty (towary)
 • Aby kupić towar napisać komentarz lub skorzystać z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego – należy przeczytać i zaakceptować ten Regulamin.
 • Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej w Sklepie Internetowym.
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego i stanowi integralną część zawartych w ten sposób Umów sprzedaży.
 • Sprzedawca oferuje do sprzedaży produkty (towary) które prezentowane są w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność produktów oraz innych świadczeń zgodnie z umową jaką zawiera z Klientem. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek. Sprzedawca może sprzedawać również produkty wyprzedażowe lub wykorzystywane jako ekspozycja – takie produkty są odpowiednio oznaczone i opisane jako outlet.
 • Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym stanowią ceny brutto tj. zawierają podatek VAT. Klient może dokonać wyboru waluty w jakiej uiści zapłatę za Produkt:
  • polski złoty;
  • Euro;
  • korona czeska;
  • funt brytyjski;
  • dolar amerykański
 • Ceny o których mowa w ust. 7 powyżej nie obejmują kosztów Dostawy oraz wszelkich ewentualnych innych kosztów które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Ceny w walutach obcych przeliczane są według średniego kursu NBP.
 • Klient może dokonać zakupu Produktu w Sklepie Internetowym na dwa sposoby:
  • poprzez Konto Klienta
  • bez konieczności zakładania Konta Klienta wówczas każdorazowo należy zaakceptować ten Regulamin.
 • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich w tym: dostarczanie przez Klienta treści nieprawdziwych wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym a także prowadzenie przez Klienta działalności która naruszałaby interes Sprzedawcy w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktów. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta o czym niezwłocznie informuje Klienta pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 • Niektóre z Produktów które oferuje Sprzedawca są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wiąże się to z ich specyfikacją lub potencjalnym zagrożeniem jakie może powodować ich użycie – takie Produkty są specjalnie oznaczane i wymagają potwierdzenia pełnoletności Klienta.
 • Strona Sklepu Internetowego działa prawidłowo jeżeli Klient:
  • Korzysta z przeglądarki Chrome FireFox Microsoft Edge Safari lub Opera w najnowszej wersji
  • ma włączoną w przeglądarce obsługę̨ języka JavaScript
  • ma włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.

§ 3 Rejestracja

 • Klient może utworzyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym – aby to zrobić należy Konto dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 • Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 • Wypełniając formularz rejestracyjny Klient zobowiązany jest ustalić swoje indywidualne Hasło a także zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 • Przy okazji wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@musclepower.pl
 • Wypełniony formularz rejestracyjny Klient przesyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie Rejestracji na jego adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Dokonanie Rejestracji i założenie Konta Klienta równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w tym m.in. z wyrażeniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 • Klient ma prawo usunąć swoje Konto w Sklepie Internetowym w każdym czasie. Aby to zrobić należy wysłać e-maila ze stosowną informacją na adres: sklep@musclepower.pl ze skrzynki przypisanej do Konta Klienta.

§ 4 Składanie Zamówień

 • Klient może składać Zamówienia na dwa sposoby:
  • Elektronicznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • telefonicznie pod numerem telefonu 34 307 21 02 w godzinach pracy Sprzedawcy.
 • Celem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Klient:
  • kompletuje swój koszyk
  • wskazuje dane adresowe;
  • określa sposób płatności;
  • wskazuje sposób Dostawy;
  • składa Zamówienie przy użyciu przycisku: „Akceptuję zamawiam i płacę”.
 • Sprzedawca w wyjątkowych przypadkach oznacza niektóre Produkty jako oferty specjalne. Ofertą specjalną są produkty w przedsprzedaży i na wyprzedaży oraz produkty które cieszą się dużym zainteresowaniem albo ich dostępność na rynku jest ograniczona. Na karcie takiego Produktu zamieszczone zostaną ważne informacje dotyczące Produktu oznaczonego jako Oferta specjalna: ile sztuk produktu można kupić na osobę przybliżony termin dostawy i inne istotne informacje.
 • Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres mailowy potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach pracy Sprzedawcy i wysyłane trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę całkowitej ceny za dane zamówienie lub od dnia wybrania przez Klienta płatności za pobraniem. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.
 • Składając zamówienie na Produkt w Sklepie Internetowym z podanym wariantem (tj. smak kolor rozmiar model) Klient akceptuje fakt że po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zamiany na inny. Nie ma możliwości zmiany zamówionych Produktów czy ich wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku Produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów na inne lub uzyskania za nie ekwiwalentu pieniężnego.
 • Adres dostawy Produktów każdorazowo uzupełniany jest przez Klienta podczas składania zamówienia. Wszelkie informacje (w tym adresy dostawy) podawane w innych miejscach (komentarze uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty telefoniczny bądź mailowy. Zamówienia w naszym sklepie realizowane są automatycznie i nie zawsze będziemy w stanie zmienić adres dostawy.
 • Zamówienie Klienta ważne jest przez trzy dni robocze. Jeżeli w tym czasie Klient nie odbierze Produktu nie zapłaci za niego lub Sprzedawca nie będzie mógł się z Nim skontaktować – takie zamówienie może zostać anulowane.

§ 5 Płatność i Dostawa

 • Zamówione Produkty dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru każdorazowo jest wybierany przez Klienta podczas składania Zamówienia przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 • Koszty Dostawy Produktu zależą od jego rodzaju oraz wagi. W przypadku zamówienia kilku Produktów łączna cena Dostawy podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku Dostaw do Wielkiej Brytanii w związku z BREXIT w zależności od kwoty zamówienia mogą się pojawić dodatkowe koszty związane z opłatą importową. Podane przez Sprzedawcę koszty Dostawy uwzględniają jedynie koszt Dostawy oraz koszty exportowe. W związku z BREXIT podczas odbioru przesyłki kurier może poprosić Cię o opłacenie dodatkowej opłaty importowej. Aby dowiedzieć się czy zostaniesz obciążony podczas odbioru przesyłki dodatkową opłatą importową lub chcesz poznać kwotę ewentualnej dopłaty naliczonej przez kuriera musisz się skontaktować z wybranym przewoźnikiem w Wielkiej Brytanii.
 • Jeśli Klient zauważy że przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona lub niekompletna (nawet jeśli opakowanie nie jest naruszone) – rekomendujemy zgłoszenie reklamacji przewoźnikowi. To ułatwi procedurę reklamacyjną.
  • Przy dostawie kurierem:
   • Reklamację można zgłosić bezpośrednio do przewoźnika – spisując z kurierem protokół stanu przesyłki. Reklamację u przewoźnika można złożyć w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki; lub
   • Można skontaktować się ze Sprzedawcą (najlepiej w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki) – przez: sklep@musclepower.pl
  • Przy dostawie paczkomatem:
   • można pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu;
   • można umieścić uszkodzoną nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce paczkomatu w której się znajdowała zamknąć tę skrytkę – zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu;
   • można zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu – zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu – lub Sprzedawcy przez: sklep@musclepower.pl
 • Jeśli Klient zamawia kilka Produktów Sprzedawca może podzielić je na mniejsze przesyłki. W takim wypadku koszt dostawy wskazany w podsumowaniu zamówienia nie zmieni się.
 • Jeśli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia może zamiast tego zaproponować inne Produkty o takiej samej jakości przeznaczeniu i cenie (świadczenie zastępcze). Klient ma prawo wyboru czy akceptuje takie Produkty lub może odstąpić od umowy.
 • Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności za zakupione Produkty w Sklepie Internetowym:
  • przelewem na numer konta bankowego:
   • Numer konta bankowego dla przelewów w PLN: mBank numer konta : 09 1140 1889 0000 4576 6500 1013
   • Numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych: Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie Kod BIC (Swift) PKOPPLPW Kod IBAN 1240 Account: PL80 1240 1213 1978 0011 1124 0419
  • zapłata kartą płatniczą - wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru
  • płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
  • PayPo – zewnętrzny system opłat
  • ApplePay– zewnętrzny system opłat
  • GooglePay– zewnętrzny system opłat
  • Blik – zewnętrzny system opłat
  • Płatność ratalna
  • Pobranie
  • Szybkie zakupy za pomocą usługi Smile – zewnętrzny system opłat
  • InPostPay - zewnętrzny system opłat.
 • Sprzedający wskazuje iż w przypadku zamówień walutowych będą one przeliczane na polski złoty (PLN) według tabeli A Narodowego Banku Polskiego na podstawie kursu sprzed dnia złożenia zamówienia.
 • W przypadku niektórych płatności obowiązują limity. Jeżeli zapłata jest:
  • gotówką i dokonywana jest przez osobę fizyczną limit wynosi 20 000 zł
  • gotówką i dokonywana jest przez przedsiębiorcę: limit wynosi 15 000 zł.
 • Sprzedawca wystawia i przesyła Faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 • Każda Fakturę elektroniczna dostarczana jest na adres e-mail podany przez Klienta. Jeśli Klient zmieni adres e-mail wówczas zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w przeciwnym razie korespondencja dostarczona na dotychczasowy adres e-mail będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.
 • Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane wskazane przez Klienta.
 • Jeśli Klient odstąpi od umowy lub w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w której Klient wybrał zwrot środków - takiego zwrotu dokonamy metodą w jakiej płatność została wykonana.

§ 6 Reklamacje

 • Za wyjątkiem ustanowionym w ust. 8 poniżej Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za niezgodność towaru z Umową (rękojmi).
 • Celem wykonania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) Klient zobowiązany jest do dostarczenia wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz złożenia stosownego oświadczenia reklamacyjnego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 • Reklamacje można składać w dowolnej formie w formularzu reklamacyjnym Sprzedawca zaleca jednak aby kierować je na adres sklep@musclepower.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. od daty jej otrzymania.
 • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej opisie produktu lub określony przepisami prawa (jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Sprzedawca jednocześnie oświadcza że nie jest producentem Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Postanowienie to nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień które wynikają z praw konsumenta i przepisów o rękojmi.
 • Klient może odebrać reklamowany Produkt w miejscu i formie w jakich go dostarczył do Sprzedawcy.
 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym celu można:
  • Złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL). W formularzu należy podać adres e-mail Sprzedawcy: sklep@musclepower.pl.
  • złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 • Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą bądź Przedsiębiorcą z konsumenckimi uprawnieniami na zasadzie określonej w art. 558 § 1 zd. 1 i art. 5564 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 • Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z konsumenckimi uprawnieniami w terminie do 14 dni od odbioru Produktów ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży wykonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć m.in.:
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@musclepower.pl
  • wysyłając do Sprzedawcy list polecony zawierający własnoręcznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy samo już wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 • Produkty w stanie niezmienionym należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie później niż w terminie 14 dni.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwróconych Produktów lub dowodu ich nadania.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w zakresie wykraczającym ponad zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i cech Produktów.
 • Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z konsumenckimi uprawnieniami ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do wysokości ceny najtańszej formy Dostawy. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorcą z konsumenckimi uprawnieniami wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy.
 • Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z konsumenckimi uprawnieniami nie może odstąpić od Umowy sprzedaży:
  • której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy z konsumenckimi uprawnieniami lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • której przedmiotem świadczenia są rzeczy które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez polecenie zwrotnego przelewu bankowego na numer rachunku bankowego Klienta z którego wcześniej otrzymał płatność za zamówiony Produkt.

§ 8 Opinie

 • W Sklepie Internetowym Klient może wystawiać opinie o produktach które kupił.
 • Opinia musi dotyczyć zakupionego przez Klienta Produktu.
 • Klient może napisać tylko jedną opinię o danym Produkcie. Sprzedawca nie publikuje kolejnych opinii o tym samym Produkcie.
 • Klient przed zamieszczeniem opinii zobowiązany jest zweryfikować czy jej treść treść jest zgodna z prawem dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 • Opinie nie mogą:
  • rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny;
  • zawierać wulgaryzmów;
  • nawoływać do przemocy lub nienawiści;
  • propagować rasizmu;
  • obrażać innych osób;
  • głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  • podawać informacji które mogą wskazywać na przestępstwo są nieuczciwą konkurencją naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe;
  • promować produktów i usług konkurencyjnych wobec Sprzedawcy;
  • zawierać odnośników do innych stron internetowych;
  • zawierać szczegółowych danych osobowych.
 • Do opinii można dołączyć jedno zdjęcie. Na zdjęciu musi być produkt albo któraś z jego funkcjonalności. Jeśli zdjęcie nie spełnia tych warunków nie zostanie opublikowane.
 • Zdjęcie powinno mieć format: png jpg jpeg lub gif. Fotografia nie może być większa niż 10 megabajtów.
 • Klient odpowiada za treść swoich opinii.
 • Jeśli Klient umieszcza opinię jako niezalogowany użytkownik Sprzedawca poprosi o podanie adresu e-mail do ewentualnego kontaktu. Adres ten nie będzie widoczny dla innych osób.
 • Sprzedawca weryfikuje wszystkie opinie. Opinie sprawdza system (automatycznie) i moderator (ręcznie):
  • jeśli w swojej opinii zamieścisz link lub wulgaryzm (także w językach obcych) nasz system to wykryje i nie pozwoli Ci wysłać takiej opinii do nas. Wyświetli Ci się czerwony komunikat SPAM. W takiej sytuacji możesz napisać swoją opinię od nowa;
  • korzystamy z biblioteki która automatycznie blokuje opinie z oznaczeniem podmiotów konkurencyjnych i wyrażeniami które stosują boty. Nie opublikujemy takich opinii. Stale rozwijamy tę bibliotekę;
  • moderator sprawdza opinie o produktach w przedsprzedaży. Są to produkty które mają zaplanowaną datę premiery (nie rozpoczęła się jeszcze realizacja zamówień na te produkty). Jeśli posiadasz taki produkt (np. zakup w innym kraju gdzie premiera odbyła się wcześniej) oznaczą taką opinię #OpiniaPrzedsprzedaż na początku wystawianej oceny. Aby potwierdzić że posiadasz produkt warto wraz z opinią dodać jego zdjęcie. Jeżeli nie oznaczysz opinii i nie będziemy mogli potwierdzić czy jest autentyczna – nie opublikujemy jej.
  • Jeśli nie posiadasz produktu nie oceniaj go. Taka opinia może wprowadzić inne osoby w błąd. Opinię powinieneś dodać gdy posiadasz produkt lub masz z nim styczność (np. posiada go ktoś z Twoich bliskich).
 • Moderator sprawdzi Twoją opinię w ciągu 48 godzin od kiedy ją prześlesz. Nie zredagujemy Twojej opinii. Jeśli moderator zauważy że Twoja opinia jest sprzeczna z tym regulaminem nie opublikujemy jej lub ją usuniemy. Zależy nam na autentyczności wystawianych opinii dlatego w niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o wskazanie dowodu zakupu produktu lub innego dowodu wskazującego na posiadanie przez Ciebie lub Twoich bliskich danego produktu. Takie działanie będzie miało miejsce w szczególności gdy Twoja opinia wzbudzi nasze wątpliwości (np. brak potwierdzenia zakupem lub w przypadku użytkowników niezalogowanych). Poinformujemy Cię o tym mejlem w ciągu 96 godzin od momentu w którym wykryjemy nieprawidłowości . Wiadomość wyślemy Ci na:
  • adres mejlowy który podasz gdy dodajesz opinię – jeśli nie masz konta w naszym sklepie;
  • adres mejlowy który jest przypisany do Twojego konta w naszym sklepie – jeśli je masz.
 • Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją możesz odpowiedzieć na naszą wiadomość w ciągu 7 dni od daty kiedy ją dostaniesz. Termin ten jest ostateczny po jego upływie nie będziesz mógł złożyć reklamacji a Twoja opinia zostanie usunięta lub jej nie opublikujemy. Odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Możemy uwzględnić Twoją reklamację i przywrócimy opinię na stronę lub usuniemy ją z systemu – nasze stanowisko będzie ostateczne. Jeżeli Twoja opinia zostanie przez nas usunięta zawsze możesz dodać nową opinię o tym produkcie.
 • Możemy skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej opinii. Skorzystamy wtedy z danych które nam przekażesz (numer telefonu adres mejlowy).
 • Gdy zamieszczasz opinię udzielasz nam nieograniczonej w czasie licencji na to abyśmy mogli ją nieodpłatnie wykorzystywać rozpowszechniać publikować kopiować modyfikować oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Będziemy mogli zatem:
  • rozpowszechniać Twoją opinię (lub jej część) czyli publiczne udostępniać ją w taki sposób aby każdy mógł:
  • mieć do niej dostęp w wybranym miejscu i czasie;
  • publicznie ją wyświetlać; oraz
  • republikować;
  • utrwalać i zwielokrotniać Twoją opinię (lub jej część) czyli wytwarzać dowolną techniką (techniką drukarską reprograficzną cyfrową zapisu magnetycznego etc.) kolejne egzemplarze Twojej opinii (lub jej części);
  • udzielać sublicencji osobom trzecim aby mogły wykorzystywać Twoją opinię lub jej część;
  • wykorzystywać Twoją opinię (lub jej część) aby promować i reklamować nasz sklep.
 • W naszym sklepie opinie domyślnie wyświetlają się od najbardziej pomocnych. Możesz to zmienić ręcznie przy każdym z produktów.
 • W naszym sklepie opinie możesz sortować:
  • od najbardziej pomocnych. Na ten parametr mają wpływ:
  • liczba reakcji użytkowników na opinię (kciuki w górę i dół) – im większa przewaga kciuków w górę tym opinia bardziej pomocna;
  • to czy opinia jest potwierdzona zakupem;
  • długość opinii – jeśli ma więcej niż 300 znaków (ze spacjami) ma większą wartość;
  • zdjęcie – jeśli jest dołączone do opinii ma ona większą wartość;
  • od najnowszych;
  • od najwyższych ocen produktu (liczba gwiazdek). Jeśli jest więcej opinii z tą samą oceną wyżej wyświetlą Ci się nowsze opinie;
  • od najniższych ocen produktu (liczba gwiazdek). Jeśli jest więcej opinii z tą samą oceną wyżej wyświetlą Ci się nowsze opinie;
  • Potwierdzony zakup. Wyświetlą Ci się opinie potwierdzone zakupem.
 • Jeśli produkt jest dostępny w kilku wersjach (różni się np. kolorem lub pojemnością pamięci) na stronie tego produktu wyświetlamy opinie do wszystkich produktów z tej grupy. Przy każdej opinii zaznaczamy do której wersji produktu została wystawiona. Możesz też wyświetlić opinie tylko dla wersji która Cię interesuje – użyj do tego filtra.
 • Możesz skorzystać z filtra żeby wyświetlić tylko opinie produktu które są potwierdzone zakupem.
 • Jeśli my lub nasi partnerzy będziemy organizować akcje promocyjne związane z wystawianiem opinii to każda opinia pozyskana w ten sposób będzie zawierała oznaczenie: #bioręudziałwpromocji lub inne podobne oznaczenie wskazujące na pozyskanie opinii w ramach akcji promocyjnej. Szczegółowe kwestie oznaczeń opinii będą regulowały odrębne regulaminy konkretnych akcji promocyjnych. Każde oznaczenie będzie widoczne na początku opinii.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności. Polityka prywatności znajduje się w załączniku do tego regulaminu.
 • Przetwarzamy dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:
  • Składanie zamówień w Sklepie Internetowym.
  • Wyrażenia zgody na działania marketingowe.
  • Sprzedawca posiada prawnie uzasadniony interes (np. obsługa roszczeń).
 • Klient podaje swoje dane dobrowolnie. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością realizacji Umowy.
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: MUSCLE POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowskiej numer 45 /86/87A 42-202 Częstochowa. Szczegółowe dane dostępne są w §1 ust. 1 lit a Regulaminu.
 • Klient ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych – w granicach przewidzianych przepisami prawa. Klient może sprostować usunąć ograniczyć przetwarzanie jego danych osobowych wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Klient ma również prawo aby przenieść swoje dane oraz złożyć skargę do organu nadzorczego. Klient ma także prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
 • Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania Klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą zniszczeniem dostępem zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione zarówno przez nas jak i naszych partnerów.
 • Pamiętaj: Za skutki udostępnienia przez Ciebie w sposób umyślny lub nie swojego hasła i loginu jak i za następstwa prawne z tym związane odpowiadasz Ty chyba że udowodnisz że dane te pozyskała osoba trzecia w sposób nielegalny. Dlatego warto zachować ostrożność przy przechowywaniu danych niezbędnych do logowania i stosować złożone hasła (minimum 8 znaków w tym duże i małe litery cyfry oraz znaki specjalne).
 • Pamiętaj: Jeśli posiądziesz wiedzę że ktoś inny wykorzystuje Twoje konto masz obowiązek poinformować nas o tym bezzwłocznie – do tego momentu Ty odpowiadasz za to co się dzieje na Twoim koncie.

§ 11 Sprzedaż Subskrypcyjna

 • Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 • Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Produktów we wskazanych przez Klienta odstępach czasu bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.
 • Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.
 • Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.
 • Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Kupującego wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.
 • Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.
 • Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.
 • Klient możne zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu o którym mowa w pkt 11 to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.
 • Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
 • Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu sklep@musclepower.pl
 • Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji o czym Kupujący jest informowany w korespondencji e-mailowej o której mowa w pkt. 11.
 • Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu ilości ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce) terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Zamówień subskrypcyjnych. Oznacza to że Subskrypcja zostanie zakończona ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.
 • Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie utrata ważności Karty lub problemy techniczne.
 • Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.
 • Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.
 • Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży Towaru.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest tylko do przypadków umyślnego wyrządzenia szkody i tylko do granic rzeczywiście poniesionych strat.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozwiązania. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu w stosunku do Przedsiębiorców jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu są realizowane na podstawie tej wersji Regulaminu która obowiązywała w dniu składania Zamówienia. Klient będzie mógł zaakceptować zmiany w regulaminie lub może ich nie zaakceptować wówczas nie będzie mógł złożyć nowego zamówienia w naszym Sklepie internetowym.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r.
pixel