Regulamin konkurs Activlab

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

 1. "Konkurs" - konkurs ACTIVLAB prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. "Organizator" - Sklep Musclepower.pl z siedzibą w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45 lok.86/87A.
 3. "Uczestnik" - Osoba biorąca udział w Konkursie.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i państw Unii Europejskiej, za pośrednictwem strony musclepower.pl
 3. Konkurs rozpoczyna się 24 sierpnia 2017 r., a kończy 27 sierpnia 2017 r. (przed rozpoczęciem gali).
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) - o wygranej nie decyduje losowanie, a zwycięzców nie wskazuje przypadek. Żaden Uczestnik nie inwestuje też nic by wziąć udział w Konkursie.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy chcący wziąć w nim udział.
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wybraniu zwycięzcy oraz metody skończenia walki na gali UFC Fight Night 118.
 4. Wykonanie zadania konkursowego polega na poprawnym wskazaniu przez Uczestnika konkursu wyników walki UFC Fight Night 118, i rundy poprzez aplikację specjalnie pod ten cel stworzoną, oraz potwierdzenie typowania poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzającego w otrzymanym mailu.
 5. Uczestnik wygrywa wyłącznie jeśli poprawnie wyznaczył zwycięzcę walki i potwierdzi typowanie klikając w link w otrzymanym mailu.
 6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz. Jeśli Uczestnik stworzy więcej niż jedno konto, zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Zakończenie typowania odbędzie się 21.10.2017r. o godzinie 17:00. Po tym czasie głosy oddane nie będą brane pod uwagę - są one liczone jako nieważne.

§ 3. Nagrody

  • 1. Nagrody w Konkursie (dalej "Nagrody") stanowią:
  • 1-10 zestawy od firmy Activlab Activlab ZEN 120caps + Extreme Weight Cutting 60caps
 1. W konkursie nagrodzonych zostanie dziesięciu uczestników. Jednej osobie przysługuje jeden zestaw nagród.
 2. Dodatkowo co 10 osoba, która prawidłowo wytypuje zwycięzcę pojedynku, otrzyma od nas wartościową nagrodę pocieszenia.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymują kody rabatowe od Muscle Power.
 4. Zwycięzcy otrzymają Nagrody poprzez pocztę polską lub kuriera, lub w formie elektronicznej .
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, w tym przypadku imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, niezbędnego do wydania Nagrody, nie będzie mu ona wydana.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 września.
 2. Wygrają ci uczestnicy, którzy pierwsi poprawnie wytypują wyniki gali UFC Fight Night 118.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z kont e-mailowych na domenie @musclepower.pl.

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres tomek.baranski@musclepower.pl w tytule wiadomości Uczestnik musi napisać "Reklamacja UFC Fight Night 118.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mailowy do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Dane osobowe mogą być również przetwarzane/ odsprzedane przez Organizatora firmom trzecim w celu dalszego przetwarzania na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
 5. Uczestnicy Konkursu dobrowolnie wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, firmie Muscle Power z siedzibą w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45 lok.86/87A oraz ich przetwarzanie przez Muscle Power w celach marketingowych, jak również dalszego przetwarzania/sprzedaży przez podmioty współpracujące, poprzez potwierdzenie mailowe.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: http://musclepower.pl/Regulamin-konkurs-Activlab-cabout-pol-210.html
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest nieodpłatne i uczestnik nie będzie ponosił opłat tak w przypadku wygranej w Konkursie jak i przegranej.
 • facebook
 • googleplus1
 • twitter
Napisz do Nas!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Korzystając nadal z niniejszej strony, w tym klikając lub zamykając ten banner, zgadzają się Państwo na wykorzystanie technologii reklamowych i analitycznych (w tym plików „cookie”) na niniejszej stronie i innych stronach współpracujących z naszymi partnerami. Pamiętaj: Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
pixelpixelpixel